Sociální právní ochrana dětí


MÚ Rakovník - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální...MÚ Rakovník - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence; Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. MPSV.CZ : Sociálně-právní ochrana dětíObsah položky Sociálně-právní ochrana dětí: Legislativa a systém sociálně-právní ochrany. Transformace systému péče o ohrožené dětiÚplné Znění - 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí(1) Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů7) přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy. Odbor sociálně právní ochrany dětí — Ostrava-JIHJe odborem, který poskytuje sociálně-právní ochranu. Zaměřuje se zejména na děti:. Plní úkoly dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje sociální prevenciOddělení sociálně-právní ochrany dětí - Statutární město Liberecoficiální stránky Statutárního města Liberec. Sídlo: budova Uran (1.máje 108, Liberec 2). preventivní a poradenskou činností v souvislosti s výchovou nezletilých dětí. referent oddělení sociálně - právní ochrany dětí

Uherské Hradiště - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. vyplývají povinnosti pro orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), kterými m.j. jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti a taktéž obecní úřadySociálně-právní ochrana dětí – WikipedieSociálně-právní ochrana dětí je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Částečně i se sociálně-právní ochrany dětí týká i zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí — OstravaSociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. poskytuje informace, kterých lze využít při řešení různých sociálních situací občanů, především rodin s nezletilými dětmi. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí§4 §4 (1) Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou a) krajské úřady, b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, c) obecní úřady, d) ministerstvo, e) Úřad. §4 (2) Sociálně-právní ochranu dále. Úřad MČ Praha 8: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, osamělých gravidních žen, rodin s nezletilými dětmi a rodin s nízkou sociální úrovní, v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-Právní Ochrana Dětí | Zlínský kraj-Zařízení sociálně-právní ochrany dětí -Kompetence vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí -Informace pro žadatele o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí -Řízení o vydání pověření k výkonu sociálně.

More services

Special Support